ehtmedic.cz

lung

Asistent s umělou

inteligencí pro CT Plic

Asistent s umělou inteligencí pro CT plic

  • Detekce, objemová segmentace a dlouhodobé sledování
  • Klasifikace na základě vědeckých doporučení

Asistence AI

Detekce*

Pro solidní, subsolidní a GGO noduly na CT hrudníku

Segmentace

Objemová segmentace pro detekováné i uživatelem nalezené noduly

Dlouhodobé sledování

Automatizované dlouhodobé sledování nodul v průběhu času s tabůlkovými a grafickými výsledky

Reporty

Informace o nodulách jsou zahrnuty v reportu, který lze přizpůsobit Vašim potřebám

Automatizované dlouhodobé sledování

Pro rychlou revizi progrese nodul

Automatická dlouhodobá analýza a sledování nodul během více prohlídek

Grafické zobrazení progrese nodul

lung

Využití umělé intelligence AI pro detekci nodul.

Ověřeno a testováno na tisících CT snímcích hrudníku.

Zobrazení různých datových souborů včetně solidních, subsolidních a GGO nodulů.

Různé typy examinace včetně screeningu i náhodných nálezů nodulů.

lung

Objemová segmentace podpořena umělou intelligence LUNG AI.

Automatické výpočty kvantitaivních detail pro detekované I uživatelsky označené noduly.

lung

Rychlá a jednoduchá analýza díky uživatelským možnostem přizpůsobení.

Možnost roztřízení a Prioritizace nodul.

Výběr z různých možností pro zobrazení a možnosti uložení zobrazení zvlášť pro každého pacienta.

Přidávání, úprava i mazání nodul je velice jednoduché.

lung

Integrované RADS Skóre

Samostatný LUNG RADS Skóre panel pro zobrazení klíčových výpočtů a skóre.

Dlouhodobé sledování RADS skóre a jeho změn v čase je automaticky integrováno do reportu.