ehtmedic.cz

EHTT

Ondřej Svoboda, eHealth and Telemedicine: Lékaři i zdravotnický personál jsou na nové systémy připraveni

Oblast zdravotnictví prochází zásadní proměnou a mimořádně náročnou vývojovou etapou. Je třeba stále více expertů, specializovaných pracovníků jak na IT technologie, tak na navazující část výkonu lékařské péče.

 

Digitalizace zdravotnictví by měla být jakýmsi rámcem, ve kterém nastupují odborné firmy, ideálně se světovými licencemi i operační zázemí a kompatibilitu s globálními, specializovanými systémy. Více podobných subjektů spoluzakládal a řídí Ondřej Svoboda, šéf společnosti eHealth and Telemedicine.

Poslední roky se medicína prudce mění. Co považujete za nejzásadnější posun – digitalizaci, nové možnosti vyšetření a zobrazování, vyhodnocování dat…?


Nejzásadnější posun, co se týče vývoje medicíny, je v implementaci technologií, které prozatím v medicíně využívány nebyly a v poslední době se využívat začaly. To znamená vysokorychlostní internet, umělá inteligence, 5G, naučení roboti, kteří dokáží predikovat. Ve světe jde vidět více progresivní přístup lékařů.

 

Zavádění nových systémů a možností představujete i vy. Bude ale dost odborníků, kteří je v nemocnicích dokáží ovládat, a tedy využívat?


My se snažíme všechny produkty a služby dělat tak, abychom zjednodušili práci lékařům, sestrám a zdravotnímu personálu. Ovladatelnost a jednoduchost je základ všech našich služeb a produktů. Cílem je, aby zdravotní personál dokázal nové systémy jednoduše ovládat.


Co všechno zahrnuje pojem eHealth, a na co se nejvíc vaše společnost soustřeďuje?


Telemedicína je v poslední době hodně skloňované slovo. Já osobně vnímám eHealth jako soubor služeb, produktů a vzdělávacích platforem pro digitalizaci a zjednodušení zdravotnictví a zavádění moderních technologií. Např. naše společnost Dr. Digital je platforma pro distanční monitoring vitálních funkcí a znevýhodněných občanů. Tuto platformu může využívat každý. Díky softwaru a aplikaci této služby a certifikovaným zařízením, dokážeme na dálku měřit teplotu, tlak, spirometrii, oxymetrii, EKG, cukr, váhu nebo BMI. Na dálku dokážeme provádět i dermatologická, zubařská či ORL vyšetření. Arterys je další služba, která zahrnuje umělou inteligenci a umí popisovat snímky z radiologie, magnetické resonance, CT vyšetření, nebo rentgenu.


Jak zajišťujete ochranu dat, pokud s nimi pracujete v cloudovém prostoru?


Naše služby běží např. na serverech společnosti IBM, jedné z nejsilnějších softwarových společností na světě. Tam je záruka ochrany pacientských dat. Data do cloudu nedojdou se jménem pacienta. Virtuální server nemocnice oddělí jméno pacienta od jeho snímku. Na cloudu jsou tedy anonymní data. Jakmile se data stahují zpět na pracoviště lékaře, tak se na serveru opět spojí snímek se jménem pacienta. Co se týče pacientských dat, všechny naše produkty jsou DGPR complient.


Můžete nějak spolupracovat s pacientskými organizacemi?


Máme rozjednané spolupráce s různými subjekty, spolky a neziskovými organizacemi, které chtějí pro své členy implementovat například dálkové monitorování životních funkcí. Jde o různé seniorské spolky, charitativní organizace a jiné.


Jaká je podle vašich zkušeností situace v českém zdravotnictví – je připravené na nové systémy a technologie?


Lékaři, zdravotnický personál, primáři, ti všichni jsou na nové systémy a technologie připraveni. Zdravotnické subjekty dokonce technologie proaktivně vyhledávají. Co vnímám, že chybí, je dostatečná informovanost. Na vládní úrovni zatím pro tuto problematiku postrádám expertízu. Já osobně jsem připraven s tímto tématem pomoci.


Je rozdíl v přístupu k telemedicíně a digitalizaci mezi nestátními a státními, nebo krajskými zařízeními?


Všechny subjekty, a to jak státní, tak soukromé, se kterými jsme navázali kontakt, naše produkty chtějí. Rozdíl není v přístupu, ale v možnostech a financování. Jako příklad mohu zmínit, že některá státní zařízení např. neví, jak napsat tender na umělou inteligenci.


Nezmizí zcela kontakt lidský a osobní, mezi lékařem sestrou a pacientem?


Lidský a osobní kontakt mezi lékařem a pacientem určitě nezmizí. Lékaři stále mají poslední slovo a odpovědnost za svá rozhodnutí. Kontakt mezi lékařem, sestrou a pacientem bude daleko kvalitnější. Čekárny již nebudou plné lidí, které může lékař zaopatřit pomocí video-hovoru a měření životních funkcí na dálku.

 

Autor: Jan Hovorka

Foto: Jan Hrdý

Copyright © All Rights Reserved.