ehtmedic.cz

Umělá inteligence pro neuroradiologii

Umělá inteligence pro neuroradiologii

CT: Detekce mozkových příhod

MRI: Vyhledání nádorů a pomoc s diagnózou. Kontrolovaná biopsie tkáně. Vymezení rozsahu resekce. Monitoring po operaci.

MRI: 2D, FLOW: Neinvazivní sledování mozkového aneuryzmatu.

Kvalitní AI je konečně k dispozici.
AI asistent pro diagnostiku onkologických onemocnění.

Jednoduchá implementace umělé inteligence AI mezi Vaše procesy.

Arterys se integruje do Vašich již zavedených procesů pomocí PACS nebo EHT.

Začít používat ARTERYS je jako zmáčknout tlačítko.

Asistent s umělou inteligencí pro diagnostiku mrtvice.

Neuro AICT pomáhá minimalizovat následky mrtvice.

Jakmile se objeví pacient s podezřením na mrtvici, čas je velice důležitý.

 

Každá minuta může znamenat větší rozsah poškození a každá prodleva v léčbě zvyšuje riziko mortality a morbidity.

 

Je nutností Významnou vaskolární okluzi – LVO identifikovat conejdříve, tak aby pacienti mohli hned podstoupit léčbu.

 

Zefektivnění akutní péče prokazatelně zlepšuje kvalitu péče a zároveň snižuje náklady poskytovatelů.

Ai software for LVO triage and notification of the care team was granted a CMS NTAP (New Technology Add-on Payment)

Neuro AICT Improving Stroke Outcomes

S rapidně stoupajícím počtem případů mozkových onemocnění čelí zdravotní systém nedostatku neurologů. Umělá inteligence zlepšuje kvantitativní možnosti MRI analýz a pomáhá lékařům získat detailní informace o pacientově stavu. Díky tomu zvyšuje preciznost poskytované péče.

1) Data Driven Outcomes Across the Care Continuum:

2) Informační diagnóza – jak agresivní nádor je?

3) Biopsie tkáně – identifikuje nejvíc agresivní tkáně, zlepšuje preciznost bopsie.

4) Vymezení rozsahu resekce – jaká část nádoru byla odstraněna?

5) Po operační monitoring – k lepšímu rozlišení mezi „pseudo progresí“ a falešnou progrese. To pomáhá s rozhodováním o další léčbě chemoterapií nebo operativně.

6) Predikce reakce na po operační péči.

7) Zachycení recidivy nádoru co nejdříve.

Vědecky i klinicky ověřeno

Jediná komerčně dostupná rCBV metoda, která zodpovídá nejdůležitější otázky v neuro onkologii.

„Vykazuje zvětšující se oblast nádor nebo je to důsledek léčby?“